HALO, qeveri e keni braktisur ekonominë, pas kampanjës lokale

HALO, qeveri e keni braktisur ekonominë, pas kampanjës lokale

Përkeqsimin  e situatës ekonomike, e cila rezulton me rënimin e standardit jetësor të qytetarëve,në mënyrë rapide.E cila dukshëm e rezikon mirqenjen sociale në vend.

Nuk duhet të jesh ekspert i ekonomisë që ta detektosh dukurinë,mjeruese.

Por fatkeqsisht nuk e detektojnë ata të cilët janë të thirur,pikërisht për tu përkujdesur për ruajtjen ,dhe ngritjen e standardit jetësor të qytetarëve.Nga se përkushtimi i angazhimit në kampanjën, e zgjedhjeve lokale,si duket ekonominë ia ja kanë dorzuar stihisë.

Do të ishte mirë që tu ndalohet angazhimi i ministrave në kampanjat zgjedhore sepse, nuk kanë kapacitete që të meren me dy veprime.

Inflacioni është në ritje galopane,koeficientët e inflacionit shumë shpejtë do të kalojnë  në dyshifrorë.Me këtë dukuri do të kalojmë nga inflacioni galopan,në stagflacion,i cili është kancer i ekonomisë. Ritja e çmimeve të konsumit,  shërbimeve, dhe e energjisë,mbi 40%,është ngarkesë e tepërt për qytetarin,me të ardhura mesatare 24.000 den.Sulmin finaciar do ta ndije së pari shtresa sociale,dhe e mesme.Por nuk prejashtohen edhe firmat e mesme dhe të vogla,eksiston mundësia që këta të lëshojnë një pjesë të punsuarve,të cilët do ta ngarkojnë entin social. 

Ritjen e çmimeve nuk mundet ta ndalojë qeveria  aktuale me kapacitetet poseduse: nga aspekti i resurseve profesionale, po ashtu edhe nga aspekti financiaro material.

Bazohem, nga të dhënat e bankës popullore, se rezervat monetare, dhe rezervat e arit janë nën nivelin e duhur.Për këtë edhe FMN-ja ka dhënë raport negativ.

Qeveria, në mënyrë të pakontroluar zhytet në kredi,pasive me norma të larta interesi,sepse nuk është duke themeluar agregatë financiar që të prodhoje mjete financiare,dhe hapjen e vendeve të reja të punës, si rezultat i veprimtarive afariste të kompanive të reja vendore,gjegjsisht nga investitorët e jashtëm. Borxhet e vjetra qeveria,i lanë me kredi të raja,sipas fenomenit kredi përmbi kredi,si veprim antiekonomik.

Nëse nuk veprohet at-hok,ka gjasa që të aktivizohet spiralja e trazirave sociale,të cilat munden të marin përmasa,edhe me konflikte etnike.

Autori është drejtor në “Institutin për zhvillim ekonomik” Nexhat Bexheti