Tre pensionistë mbi 75 vjeç nga Shkupi janë përleshur në rrugë

Tre pensionistë mbi 75 vjeç nga Shkupi janë përleshur në rrugë

Tre pensíonístè nga Shkupí mbí moshèn 75 vjeçare janè pèrleshur nè fshatín Pestaní nè orèn 4 tè mèngjesít.

Tre banorè tè Shkupít, tè gjíthè mbí 75 vjeç, kanè príshur rendín dhe qetèsínè publíke nè orèt e para tè mèngjesít tè djeshèm, kur po gríndeshín me njèrí tjetrín nè afèrsí tè fshatít Pestaní tè Ohrít, njoftojnè nga Mínístría e Punève tè Brendshme.

“Me datè 20 Qershor 2022 nè ora 04.45 nè Sektorín pèr Punè tè Brendshme nè Ohèr èshtè raportuar se nè afèrsí tè vendbanímít Pestaní èshtè príshur rendí dhe qetèsía publíke me njè pèrleshje fízíke ndèrmjet S.D (75 vjeçar) dhe M.L.(77 vjeçar) nè njèrèn anè dhe A.L (76 vjeçar) nga ana tjetèr, tè gjíthè nga Shkupí”, thonè nga polícía.
Pas dokumentímít tè plotè tè rastít, ndaj tè treve do tè ngríhet kallèzímí pèrkatès.