Njoftim i rëndësishëm për përdoruesit e Tik Tok

Njoftim i rëndësishëm për përdoruesit e Tik Tok


Pë do uesve

TikTok-ut
u
është
të hequ
vë ejtja
lidhu
me
pë do imi
e

aplikacio i
ga
ky
jet
social.

Pë do uesit
ja ë
pa alajmë ua
se
kjo
mu d

shkaktojë
p obleme

shë detit
me do .

Ky
t e d,
siç
apo to
‘The
Su ’,
ka

bëjë
me
atë

jihet
si
“peshkimi
i
mukusit”
dhe
ekspe tët
po
pa alajmë oj ë
se
t e di
mu d

jetë
i
dëmshëm

shë deti
e
syve
dhe
mi ëqe ie
me do e.

Ndo ëse
mu d

duket
si

t e d
i
i,
ai
mu d

shkaktojë
i feksio ,
pë cjell
albi fo.ch.

Shumica
e
je ëzve

pë do i

syth
pambuku,
pëlhu e
ose
gishtat
e
ty e


xje ë
va gjet
e
mukusit

mu d

fo mohe
ë
sy i
tuaj,

johu
si
peshkim,
duhet
ta
kuptoj ë
se

gjë
e
tillë
është
shumë
e
dëmshme.

D .
A tho y
You

pa ë
pa alajmë oi
je ëzit
ku dë
t e dit
vi al,
duke
u
bë ë
thi je


mos
e
p aktikoj ë.

“U ë
ekoma doj
shumë

mos
e
p ovo i
këtë,
pasi
sa

shumë
mukozë

hiq i
ga
sytë
tuaj,
aq

shumë
ajo
ishfaqet.
Kjo
mu d

shkaktojë
aca im
e
pa ehati,
është

mi ë

li i
mukozë
dhe

këshillohe i
me
mjeku ”,
u
shp eh
ai.E
de isa
është
e
qa të
se
kjo
mu d

i itojë
sytë
tuaj,

psikolog
thotë
se
ka
dikim
edhe
ë
shë deti
me do .

D ejto i
kli ik
ë
Vyas
Lee
P actice,
Jo da
Vyas-Lee
tha
se
si d oma
e
peshkimit

mukusit
ka

gja ë

sjellë

ç egullim

sjelljes
pë së itëse

fokusua
ë
t up.

“Ç egullimet
e
zako it
si
si d oma
“Mucus
Fishi g”
ka ë

sjellje

pë së itu
ë
thelbi
e
ty e.
Ky
kompulsivitet
i
dukshëm
i
sjelljes
është
ka akte istikë
e
pë bashkët
me
OCD.
Po ,
ç egullimet
e
zako it
egullohe
k yesisht
ga
pjesët
e
t u it

me e
me
sjellje
e
automatizua
ë
mu gesë


me dua it
ose
a kthit”,
u
shp eh
ai.