Fettah Efendi organizoi Panel për hulumtimet osmane në Maqedoninë e Veriut

Fettah Efendi organizoi Panel për hulumtimet osmane në Maqedoninë e Veriut

Në kuadër të projektit “Trashëgimia e përbashkët Osmane” u realizua edhe “Paneli për hulumtimet osmane në Maqedoninë e Veriut”.

Në panel morrën pjesë Prof.Dr.Shener Bilall nga Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik, Dr.Petar Todorov nga Instituti për Histori Kombëtare , Besnik Emini nga Instituti për Trashëgimi Kulturore dhe Shpirtërore të Shqipëtarëve dhe Faruk Bal nga Universiteti “Istanbul Medenijet” të cilët bënë edhe prezantimet e tyre në lidhje me temën.