Ulje drastike e nivelit të ujit në Liqenin e Prespës

Ulje drastike e nivelit të ujit në Liqenin e Prespës

Niveli i ujit të liqenit të Prespës është 36 centimetra nën minimumin e lejuar, ndërsa në Liqenin e Ohrit situata është e kundërta, pra është shtatë centimetra mbi minimumin e lejuar, tregojnë matjet e sotme të Drejtorisë për Punë Hidrometeorologjike.

Tek lumenjtë ka ulje të konsiderueshme të nivelit të ujit, përveç te lumi Vardar në Veles ku ka rritje të nivelit të ujit për 35 centimetra.