Qeveria: Të vdekurit nga korona mund të mos varrosen me arkivol metali

Qeveria: Të vdekurit nga korona mund të mos varrosen me arkivol metali

Në seancën e djeshme të Qeverisë së Maqedonisë së Veriut është sjellë përfundimin se nuk është rregulluar ligjërisht që një person i cili vdes nga Cov id të jetë i mbyllur dhe të jetë në arkivol metalik.

“Qeveria pranoi konkluzionin e Komisionit për Sëmundjet Infektive, që operatorët e autorizuar të shërbimeve të varrimit janë të detyruar të zbatojnë Protokollin e duhur të dedikuar për parandalimin dhe kontrollin e infeksionit për menaxhimin e sigurt të një trupi të vdekur në kontekstin e COVID-19, në të cilën nuk është e përcaktuar që trajtimi i trupit të një personi të vdekur nga sëmundja ngjitëse COVID-19, kryhet në hapësirë të mbyllur dhe në arkivol metali”, thonë nga Qeveria.