Kontrollo njohuritë tuaja për nikotinën.

Kontrollo njohuritë tuaja për nikotinën.
Kontrollo njohuritë tuaja për nikotinën. Cila nga deklaratat e mëposhtme është e vërtetë?