Integrimi i romëve dhe përpjekjet e aktivistëve për të plotësuar zbrazëtirën që krijoi shteti

Integrimi i romëve dhe përpjekjet e aktivistëve për të plotësuar zbrazëtirën që krijoi shteti

Integrimi i plotë i romëve dhe krijimi i kushteve për një jetë më të mirë për përfaqësuesit e kësaj bashkësie etnike. Por edhe përkundër premtimeve, realizimi në praktik shkon shumë ngadalë. Një nga sferat ku duhet të filloj përmirësimi i gjendjes është arsimi, por shteti as që ka informata se sa është numri i fëmijëve rom që janë jashtë procesit arsimor. Kronikë e përgatitur nga 360 gradë.

Loading…

TAGS