Dërgimi i parave, lajm fantastik nga WhatsApp

Dërgimi i parave, lajm fantastik nga WhatsApp


WhatsApp

shpejti
mu d

fillojë

lejojë
pë do uesit

dë goj ë
pa a
jë i-tjet it
pë mes
bisedave

ty e.


quajtu
WhatsApp
Payme ts,
kjo
platfo më
është
si
ë
iOS
ashtu
edhe
ë
A d oid.
Rapo tet
sugje oj ë

tipa i
pë do
platfo më
UPI,
e
pë do u
gjithashtu
ga

tje ët
si
Google
dhe
Amazo ,
t a smeto
Teleg afi.


ta
pë do u
atë,
pë do uesit
e
WhatsApp
duhet

ke ë

lloga i
ba ka e
dhe
ka të
debiti

lidhu
me
platfo më .

Ku
aktivizohet,
WhatsApp
u
dë go
udhëzime
ba kave


fillua
t a sfe imi
e
pa ave
midis
lloga ive
pë mes
UPI.

Naty isht,
ma ësi
duhet

ketë
gjithashtu

ID


mu d

ma ë
fo det.

Kjo
fo më
jëhe ë
është
duke
u
testua
dhe

shpejti
mu d

lëshohet
ë
pë do im.

WhatsApp
është
shumë
i
gadaltë
ë
k ijimi
e
veço ive

eja,
po
aplikacio i
ka
qe ë
ë
fo më
kohët
e
fu dit.

TAGS