47 pozitat që Alternativa siguroi për t’u bërë pjesë e Qeverisë

47 pozitat që Alternativa siguroi për t’u bërë pjesë e Qeverisë

Në mbledhjen e mbajtur sonte me kryesinë e partisë, Alternativa në pajtueshmëri me anëtarët e saj ka vendosur ti bashkohet shumicës parlamentare.

Nga burime brenda kësaj partie, Alsat mëson 47 pozitat shtetërore që kjo parti ka siguruar për t’u bërë pjesë e kësaj Qeverie. Lista e plotë:

1. Ministrinë e Shëndetësisë

2. Ministrinë e Informatikës

3. Nenkryetar parlamenti

4. Ministër të diaporës

5. Zëvendës kulturë

6. Zëvendës arsimi

7. Zëvendës bujqësi ose Financa transport

8. Mepso

9. Transport hekurudhorë

10. Drejtorinë e spitalit Tetovë

11. Koordinator nacional kufitar

12. Fondi pensional

13. Librat ame

14. Zëvendës drejtor në qendrën e provimit

15. Inspektorati i vetqeverisjes lokale

16. Qendra Politike dhe sociale Shkup

17. Zëvendës drejtor në gazetën zyrtare

18. Burgu Idrizove

19. Agjencioni per investime te huaja

20. Agjencioni per ndërmarrësi

21. Muzeu matematik natyror

22. Instituti Trashëgimisë kulturore

23. Inspektorati per Standartizim

24. Teatri Gostivar

25. Biblioteka Tetovë

26. Agjencioni per Rini dhe sport

27. Industria

28. Ndihmës ministër në MPB

29. Udhëheqës sektori në poste

30. Udheheqës sektori në doganë

31. Arkivi Ohër

32. Udhëheqës rajonal në bujqësi në Dolnen

33. Agjensioni për punësim Strugë

34. Kinoteka Strugë

35. Sektori i MPB-së, Tetovë

36. Klinika Shkup

37. Këshill drejtues

38. Këshill mbikqyrës

39. Drejtor i Qendrës për provim

40. NP Rrugët e Maqedonisë këshilli drejtues

41. NP Rrugët e Maqeodnisë këshilli mbikqyrës

42. Këshill drejtues në infrastrukturën hekurudhore

43. Këshill drejtues në aeroport

44. Këshill drejtues në postë

45. Këshill mbikqyrës në postë

46.Këshill drejtuesi kullosat

47. Arkivi Strugë