Dy botime të reja, dy tituj të ndryshëm

Dy botime të reja, dy tituj të ndryshëm

Fondacioni ALSAR nxori nga shtypi për lexuesit dy botime të reja, në vijim të një aktiviteti botues gjithnjë e në zgjerim.

Për temat që bartin dhe për përmbajtjen e tyre, librat e sapobotuar do të ngjallin me siguri interesin e publikut dhe do të marrin vëmendjen e duhur.

Botimi i parë sillet në suazat e historikes, një analizë marrëdhëniesh dhe një parashikim i së ardhmes së tyre.

“Marrëdhëniet midis Turqisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut – e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja” përbëhet nga katërmbëdhjetë kapituj, me kontribute të akademikëve turq, shqiptarë dhe maqedonas.

Vepra analizon të shkuarën e këtyre marrëdhënieve, shqyrton të tashmen e tyre, dhe sugjeron të ardhmen.

E autorit Moritz Steinschneider, vepra “El Farabi” është një përkthim, kushtuar jetës dhe veprës së filozofit arab. Dhe, ashtu siç e thotë dhe nëntitulli, “me vështrim të veçantë mbi historinë e shkencës greke ndër arabët”.

Të dy veprat u shtojnë larminë botimeve të ALSAR-it, dita-ditës dhe më të kërkuara.