Vetëm personat që kanë këtë grup gjaku do të ofrojnë kënaqësi kulmore seksuale

Vetëm personat që kanë këtë grup gjaku do të ofrojnë kënaqësi kulmore seksuale

Ekspertët kanë konstatuar që edhe grupi i gjakut ka ndikim në shkathtësitë tuaja në dhomën e gjumit.

Studimet shkencore sërish kanë shkuar një hap përpara kur bëhet fjalë për seksin.

Gjithashtu është zbuluar se njerëzit me grupin 0 të gjakut kanë prirje më të mëdha në unifikimin seksual me partnerin.

Njerëzit që kanë këtë grup gjaku dinë se cilat karakteristika i kanë dashnorët më të mirë dhe bëjnë çdo gjë që të bëhen vërtet të tillë.

Pra, nëse partneri juaj e ka këtë grup gjaku, seksi i rregullt dhe kënaqësia kulmore seksuale është i garantuar. 

TAGS