Reuters: Covid-19 po dëmton shëndetin mendor të gazetarëve

Reuters: Covid-19 po dëmton shëndetin mendor të gazetarëve

Një numër i konsiderueshëm i gazetarëve që raportojnë për COVID-19 , po shfa.qin shenja ankthi dhe depresioni, sipas një studimi mbi gjendjen ak tuale të situatës emocionale të reporterëve.

Edhe gazetarëve me përvojë që punojnë për organizata të mëdha mediatike e të mirë-financuara, shpesh u duhet të luftojnë për të për balluar kërkesat mbi raportimin e pandemisë.

Hulumtimi i realizuar nga Instituti Reuters për Studimin e Gazetarisë dhe nga Universiteti i Torontos, përfshiu një sërë reporterësh, të cilëve iu bënë një varg pyetjesh lidhur me punën e tyre, shëndetin mendor dhe shqetësimet që kanë përjetuar qershorin e këtij viti, gjatë një periudhe kur në njëfarë mënyrë, të gjitha vendet u prekën nga COVID-19.

Studimi u drejtua nga doctor Anthony Feinstein, Profesor i Psikiatrisë në Universitetin e Torontos dhe Meera Selva, Drejtore e Programit të Fellowship Journalist në Institutin Reuters.

Ai mbështetet në punën që ka bërë Feinstein mbi gjur.mët që lë tek gazetarët raportimi për ngjarje ekstreme, duk përfshirë këtu sul.met terro.riste të 11 shtatorit, luf.tën në Irak, kri.min e organizuar në Meksikë, sul.min e al-Shabaab në qendrën tregtare Westgate në Kenia, etj.

Anketimi I kryer mbi një kampion prej 73 gazetarësh nga organizata ndërkombëtare mediatike, të cilët gjatë qershorit mbuluan lajmet e koronavirusit, tregoi se rreth 70% e tyre kishin pasur shqetësime psikologjike dhe 26% kishin shenja të forta klinike ankthi që përfshijnë pagjumësinë, përqendrimin e ulët dhe një lodhje shumë të madhe.

TAGS