Përse është vështirë ta mbani kontaktin me sy gjatë një bisede?

Përse është vështirë ta mbani kontaktin me sy gjatë një bisede?


Hulumtimet
e
reja
sugjerojnë
se
ka
arsye

mira
shkencore
prapa
asaj
se
përse
shumica
e
njerëzve
kanë
vështirësi
ta
shikojnë
dikë

sy
dhe
ta
mbajnë
një
bisedë
me

Duket
se
nuk
është

këta
persona
janë

çuditshëm,
por

truri
i
njeriut
nuk
mund

përballojë
detyrat
e

menduarit
për
fjalët
adekuate
dhe
njëkohësisht

përqendrohet

një
fytyrë
,
transmeton
Telegrafi.


Efekti
bëhet
edhe

i
vërejtshëm
kur
dikush
flet
fjalë


pazakonshme
,
e
cila
vjen
si
pasojë
e
përdorimitnjëjtave
burime
mendore
si
mbajtja
e
kontaktit
me
sy.

Shkencëtarët
e
Universitetit

Kyotos,
përmes
eksperimenteve

tyre,
kanë
zbuluar
se

pjesëmarrësit
e
kanë
pasur


vështirë
t’i
ndërlidhin
fjalitë

kur
kanë
qenë
duke
e
shikuar
dikë
gjithmonë

sy.

Kjo
nuk
do

thotë
se
është
e
pamundur

mbajtja
e
kontaktit
me
sy
dhe
mbajtja
e
një
bisede
,
por
mundësitë
janë

mëdha


dyja
këto


i
shfrytëzojnë

njëjta
burime
kognitive

dhe
ndonjëherë
këto
burime
mund

‘shtjerrën’.


/Telegrafi/