Për shkak ndalesës në Maqedoni, Amdi Bajram bën dasmë për mbesën në Stamboll me 200 mysafir nga vendi

Për shkak ndalesës në Maqedoni, Amdi Bajram bën dasmë për mbesën në Stamboll me 200 mysafir nga vendi

Për shkak ndalesës në Maqedoni, Amdi Bajram bën dasmë për mbesën në Stamboll me 200 mysafir nga vendi