A e dini çfarë ju ndodh nëse flini me këmbë të zbuluara?

A e dini çfarë ju ndodh nëse flini me këmbë të zbuluara?

Shprehia e zbu limit të shputave të këmbëve është e pavetëdijshme, mirëpo për të ekziston edhe shpjegim shkencor, i cili ka të bëjë me temperaturën e tru.pit.

Në të vërtetë, kur temperatura e tru.pit është e lartë – jemi më ak tivë, por kur është më e ulët lehtë mund të qetësohemi dhe të flemë gjumë.

Temperatura ideale e dhomës për gjumë është 18 gradë Celsius, ndërsa me shputat e pambuluara rregullojmë temperaturën e tru.pit.

Prandaj, shputat në të vërtetë janë mekanizma të përsosur për ftohje.

Eksperti i gjumit ka zbuluar që shputat kanë strukturë të posaçme vas kulare të cilën nuk e ka asnjë pjesë tjetër e tru.pit.

Në të vërtetë, arteriet dhe venat zgjerohen kur kemi të nxehtë, dhe më shumë gjak arrin në sipërfaqe të lëkurës dhe në atë mënyrë e ftoh atë.

Veç kësaj, shputat nuk kanë qime, andaj bëhen të ftohta gjatë natës.

Prandaj temperatura jonë tru.pore rregullohet dhe mund të flemë rehat.

Për të fjetur gjumë, temperatura e tru.pit duhet patjetër të ulet për gjysmë grade apo për një gradë Celsius.

Prandaj është e vështirë të flihet gjumë kur dhoma është e ngrohtë.

Meqenëse është me rëndësi që tru.pi gjatë natës të “ftohet”, mbajtja e shputave jashtë çarçafëve është krejtësisht e mjaftueshme.

Me arritjen e ditëve më të ngrohta shumica kanë dilemë – t’i mbulojnë apo jo, ndërkaq zbulimi i shputave derisa tru.pin e keni të mbuluar mund të jetë zgjidhje e përsosur.

TAGS